top of page

ฟิตเพิ่มเกรด ม.ปลาย

อยากเก่ง..ภาษาอังกฤษต้องเรียน ‼️ ✅ฟิตเพิ่มเกรดที่โรงเรียน ✅ติวเข้มหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

📌ม.ปลาย (ม.4-6)

เรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น.

เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2563
Recent Posts
Archive
bottom of page