top of page

สนทนาภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา รับอายุ 4 ปีขึ้นไป

เริ่มทดสอบวัดระดับได้แล้ววันนี้

-เรียนเฉพาะวันเสาร์ (เวลาเรียนขึ้นอยู่กับระดับที่ทดสอบได้)


มี 4 ช่วงเวลาดังนี้

1. เวลา 9.00-10.30 น.

2.เวลา 10.30-12.00 น.

3.เวลา 13.00-14.30 น.

4.เวลา 15.00-16.30 น.
Recent Posts
Archive
bottom of page