top of page

ติวอังกฤษ พิชิตเกรดA สำหรับ ม.ต้น & ม. ปลาย

คอร์ส Grammar

ฟื้นฟูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้น เพื่อปูพื้นฐานให้แน่น ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

คอร์ส Vocab & Reading

ฝึกการอ่าน และตีความหมาย โดยเริ่มจากข้อความที่ง่ายไปหาบทความที่ยากขึ้น พร้อมกับแทรกวิธีการตีความหมายของคำศัพท์จากบทความที่อ่านได้

**ปกติ 3,600 บาท

เพียง 2,500 บาท/30 ชั่วโมง!!

Recent Posts
Archive
bottom of page