top of page

SUMMER CAMP

ภาพบรรยากาศความสนุกสนานของคอร์สภาษาอังกฤษ Summer Programs  น้องๆ ได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษที่สอดแทรกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากมาย ทั้งเกมสนุกๆ งานประดิษฐ์สดสวย เมนูอาหารอร่อย  

octobercamp2023.jpg
bottom of page