top of page

คอร์สปรับพื้นฐานและไวยากรณ์เบื้องต้น

  • สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน

  • เน้นเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

  • แต่งประโยคเป็นตั้งแต่ชั่วโมงแรก

  •  ไวยากรณ์ที่จำเป็นครบถ้วน

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

  • คนที่มีพื้นฐานน้อย อยากปรับพื้นฐาน

  • แค่รู้ศัพท์พื้นฐาน เช่น dog , cat , love ก็เรียนได้

  • ไม่จำเป็นต้องรู้ศัพท์เยอะมาก่อน เพราะในคอร์สจะมีให้ท่องศัพท์ที่จำเป็นอยู่แล้ว

bottom of page