top of page

สำหรับประถมปลาย(ป.4-6)

- คอร์สปรับพื้นฐานสำหรับน้องๆประถมปลาย(ป.4-6)
เน้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง
- ส่งเสริมให้น้องๆเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น
- นำไปต่อยอดพัฒนาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน เพิ่มคะแนนสอบได้อย่างมั่นใจ

- 5 ชั่วโมงเข้าใจชัดเจนเรียนรอบแรกไม่เข้าใจ
- เรียนซ้ำแบบไม่จำกัดโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
 
- จ่ายถูกมากกกก เพียง 199 บาท
(จากราคาปกติ 500 บาท)

r6.jpg

Grammar ประถมสำหรับปลาย(ป.4-6)

bottom of page